Polski – PL – Polish

 
  • Znak wspólnotowy HIGHWARE oznacza szkolenie, kształcenie i doradztwo w zarządzaniu projektami.
  • Tysiące szefów projektów uczestniczyło w kursach prowadzonych przez HIGHWARE organizowanych w Europie (Bułgaria, Francja, Grecja, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Swajcaria, Wielka Brytania, Włochy), w Stanach Zjednoczonych, w Azji (Chiny, Indie, Singapur ) i w Afryce (Algiera, Egypt, Maroko, Tunezja).
  • HIGHWARE z sukcezem towarzyszył setkom projektów na całym ó świecie .
  • System HIGHWARE do zarządzania procesami, wiadomościami oraz wiedzą działa w Oxford Academics.
  • Zasoby HIGHWARE do nauczania inżynierii projektowej (materiały edukacyjne, filmowe nagrania konferencji, programy komputerowe, gra fabularna online oraz nauczanie na odległość) są wykorzystywane zarówno w Oxford Academics jak i w instytucjach partnerskich.
 
BG
CSDADE
ELEN
ESETFIFR
GAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
     
 
  © 1987-2017 Highware - Credits