Deployement - български – BG - Bulgarian

 

 

Highware стартира партньорството си с Projecta в София, България, през 2004

  • От основаването си, Projecta е посветена на предоставянето на услуги и обучение в областта на управлението на проекти на развиващият се български пазар.
  • Projecta работи с европейските и международни стандартизационни органи.
  • Стратегията на Projecta е да прилага европейските и международни стандарти на българския пазар за управление на проекти.

Highware started association with Projecta in Sofia, Bulgaria, in 2004

  • Since its foundation, Projecta has been dedicated to provide services and training in the field of project management for the emerging Bulgarian market.
  • Projecta Ltd has also been oriented to European and international standardization bodies.
  • Projecta Ltd strategy is to apply European and international standards to the Bulgarian market of project management.


Download bg_classics_web.pdf

 

 
BG
CSDADE
ELEN
ESETFIFR
GAHRHUITLTLVMTNLPLPTROSKSLSV
     
 
  © 1987-2020 Highware - Credits